Prislista

Timtaxan är 220 € + mvs (24%) = 272,80 €.

Ifall kunden är berättigad till kostnadsfri rättshjälp, baseras timtaxan på bestämmelserna om kostnadsfri rättshjälp. För en som får rättshjälp utan grundsjälvrisk resulterar rättshjälpen inte i någon kostnad alls. I sådana fall betalas rättsbiträdets arvode helt av staten.

Ofta har kunden en rättsskyddsförsäkring. Då är det möjligt att få kostnaderna för sakens skötsel ersatta från försäkringen, beroende på försäkringsvillkoren, självrisken och det maximala ersättningsbeloppet.